FANDOM


Barren planet
Jednostka klasyfikacji astronawigacyjnej, oznaczająca brak choćby najbardziej prymitywnego życia biologicznego na powierzchni lub w atmosferze planety.

Nie oznacza to, że planeta nie została skolonizowana. Określenie 'martwa' odnosi się jedynie do braku ekosystemu planetarnego. Brak życia może mieć źródła naturalne lub być spowodowany działaniami człowieka - nieudanymi próbami terraformowania, użyciem broni masowej zagłady, nieudanym eksperymentem naukowym, czy skutkiem zatrucia planety odpadami przemysłowymi.

Planety sklasyfikowane jako martwe, są często zamieszkane - ludzie żyją w zamkniętych habitatach o charakterze naukowym lub przemysłowym.

Klasyfikacja 'martwa' jest nadawana również planetom potencjalnie zakwalifikowanym do terraformowania, na których jeszcze nie rozpoczęto prac przekształceniowych.

Wszystkie elementy (11)