FANDOM


Space tower

Znajdująca się na obrzeżach układu planetarnego gwiazdy Eclipse-1 samodzielna stacja kosmiczna Everly pełni dwie podstawowe funkcje – jest platformą dla wojskowego systemu wczesnego ostrzegania całego systemu Eclipse i bazą przekaźnikową dla przesyłek pocztowych z systemu planetarnego Eclipse-1. Ze zwględu na swoją specyficzną funkcję stacja jest zarządzana przez armię, jednak sektor przesyłek kurierskich jest w znacznym stopniu autonomiczny i eksterytorialny dla jednostek armii Bariz.

Historia Edytuj

W miarę jak ludzkości, dzięki wynalazkowi napędu FTL, rozprzestrzeniała się po galaktyce a mrzonki o wprowadzeniu do użytku łączności nadprzestrzennej powoli i kosztownie zostawały rozwiewane, pojawiła się konieczność budowy stacji kosmicznych służących jako bazy dla kurierów i sond automatycznych, przenoszących pocztę pomiędzy systemami. Konwencja z Tycho wprowadziła - jako wymóg dla wykupującego patent kolonizacyjny - zobowiązanie do budowy na obrzeżach nowo zasiedlanego układu, stacji przekaźnikowej. Wielkość stacji zależy od wielkości kolonii w układzie oraz ilości poczty procesowanej w danym węźle. W zamian każdy posiadacz patentu jest uprawniony do pobierania określonej opłaty od każdej wiadomości przesyłanej przez stację zbudowaną w jego systemie. Część pocztowa stacji stanowi własność spółki Navi corp i jako taka jest eksterytorialna wobec lokalnych władz.

Stacja Everly powstała podczas pierwszej fazy kolonizacji systemu Eclipse, jako realizacja zobowiązań patentu kolonizacyjnego. Po zakończeniu prac nad pierwszą wersją stacji spółka założycielska Ash przekazała ją Navi corp. Pierwotnie stacja była bardzo mała, choć w zupełności wystarczająca dla rozbudowującej się kolonii na Ash. W miarę wzrostu zapotrzebowania, stacja była intensywnie rozbudowywana a rozwijająca się gospodarka układu zapowiadała lata stabilnego rozwoju. Wszystko zmieniło się po bitwie o Cor. Jednostki Hordy ominęły stację, ale po walkach na orbicie szybko okazało się, że strategiczne położenie Everly predysponuje ją do instalacji systemów wczesnego ostrzegania przed kolejnymi atakami. Zgodnie z porozumieniem z Navi Corp armia przejęła część stacji, rozbudowała górną część głównej wieży, dodając infrastrukturę sensorową. Następujący po bitwie o Cor kryzys gospodarczy na Ash, spowodowany awarią terraformerów, zahamował rozwój Everly, w konsekwencji doprowadził do częściowego zamknięcia stacji. Obecnie tylko około 1/3 pierwotnej powierzchni stacji przekaźnikowej jest używana. Z pozostałej części wypompowano atmosferę i używa się jej jako magazynów.

Obecnie Edytuj

Aktualnie część wojskowa stacji składa się z zespołu anten i detektorów fluktuacji pola grawitacyjnego oraz olbrzymich komputerów kwantowych, stanowiących podstawę działania wojskowej SI, wyspecjalizowanej w wykrywaniu zmarszczek kwantowych przestrzeni wytwarzanych przez napędy FTL. Część Everly zajmowana przez armię jest niedostępna dla osób postronnych. Dok w górnej części stacji obsługuje jedynie statki upoważnione przez armię.

Pozostała część stacji to ogromny magazyn i sortownia przesyłek kurierskich. Na zewnątrz dolnej części wieży znajdują się liczne doki, we wszelkich możliwych rozmiarach – od małych, zdolnych obsługiwać automatyczne kapsuły kurierskie skaczące do najbliższych systemów gwiezdnych, po olbrzymie, ciężko uzbrojone i opancerzone statki transportowe, oblatujące połowę sektora w celu dostarczenia przesyłek do najbardziej zapadłych dziur. Większa część cywilnej stacji jest obecnie zamknięta, używa się jedynie około 33% pierwotnej powierzchni przeznaczonej na działalność pocztową. Mimo to statki kurierskie nadal przybywają i odbijają od Everly, niezmordowanie przenosząc przesyłki przez lata świetlne pustki.

Plotki Edytuj

  • W wyłączonej części cywilnej, wojsko przeprowadza eksperymenty z zastosowaniem nowego sprzętu do walki w zero-g. Plotka głosi, że urządzają też nielegalne polowania na ludzi i ksenomorfy sprowadzane z całego sektora, organizowane dla bogatych managerów korporacyjnych, wyższej kadry oficerskiej i polityków. Odległa stacja podlegająca jurysdykcji wojska stanowi idealne miejsce dla podobnych imprez.
  • Niedawno w części wojskowej Everly miał miejsce wypadek. Jeden z żołnierzy pełniący służbę przy terminalu systemu wczesnego ostrzegania miał napad klaustrofobii. Zanim go obezwładniono uszkodził znaczną część sprzętu i próbował popełnić samobójstwo. Jest to oficjalna wersja, według nieoficjalnej żołnierz zobaczył albo usłyszał jakiś sygnał z głębokiej pustki międzyplanetarnej, który wprowadził go w rodzaj transu. Nieprzytomny przejął kontrolę nad centrum dowodzenia i jedynie szybka decyzja o rozhermetyzowaniu sterowni uratowała stację, albowiem szaleniec rozpoczął procedurę wyłączenia układu chłodzenia głównego reaktora stacji.
  • Kilka dni temu do Everly zadokowała, spóźniona automatyczna jednostka kurierska. Nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, że jednostka wygląda na nową i nieuszkodzoną, a spóźnienie obejmuje 34 lata, 233 dni, 14 godzin i 34 sekundy. Banki pamięci jednostki pełne są dziwnych danych, które zostały przejęte przez wojsko. Próby zdekodowania informacji zakończyły się niepowodzeniem, pomimo użycia SI specjalizujących się w łamaniu szyfrów.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki